DEBAT
18-02-2021
16-02-2021
07-12-2020
19-09-2020
03-09-2020
22-06-2020
26-05-2020
01-04-2020
Teaterkompagniets to ledere foran Hotellets teatersal, da teatret holdt åbningsfest. Thomas Trier (bagest i midten) og Hege Tokle (foran)er flankeret af skuespillerne Anders Brink Madsen (tv) og Dan Phaff (th), der har medvirket i flere forestillinger. Foto: Teaterkompagniet

Egnsteater i vadestedet

03-06-2009
Teaterkompagniet er nyslået egnsteater i Syddjurs Kommune, men skal nu efter en kommunal beslutning forlade basen på Hotellet i Rønde, fordi andre brugergrupper mener, at teatret presser dem ud af teatersalen. Men med en mulig udflytningshorisont på op til to år står Teaterkompagniet med urimelige produktionsbetingelser.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Teaterkompagniet er oprindeligt et gammelt børneteater fra Århus-området. Teatret, der blev oprettet helt tilbage i 1978 og var medlem af BTS fra 1983-93, lukkede dog ned i en periode i 1990'erne.

Hege Tokle, der havde arbejdet et par år i teatret, åbnede det igen i 1999 som en platform for sine egne forestillinger for børn og unge. Teatret er nu igen medlem af BTS.

Teaterkompagniet har de seneste sæsoner spillet ca. 120-130 forestillinger årligt – hvilket gør det til et af landets flittigste turneteatre.

Teaterkompagniet har været såkaldt ustøttet teater - dog med lejlighedsvis produktionsstøtte fra Århus Kommune, fondsmidler m.v.

Med egnsteaterstatus fra 1. januar 2009 modtager Teaterkompagniet over de næste tre år fra 1,2 stigende til 2,4 mio. kr. årligt.

Teatret er en selvejende institution med bestyrelse og Hege Tokle og Thomas Trier som sideordnede ledere.

Se mere om teatret på www.teaterkompagniet.dk

Et af landets alleryngste egnsteatre, Teaterkompagniet, der fra årsskiftet blev egnsteater i Syddjurs Kommune, er løbet ind i problemer.

Kommune er kontraktligt forpligtet til at anvise lokaler til sit nye egnsteater, der fik således fik spillelokale og kontor m.v. på Hotellet i Rønde. Stedet i Hovedgaden blev efter perioden som hotel i 2004 indrettet som kulturhus og borgerhus med udpræget brugerprofil, hvor bl.a. folkedansere, amatørteater, musikforeninger m.v. holder til - og i en vis udstrækning selv har foretaget og finansieret forbedringer på Hotellet.

De var derfor mindre end begejstrede, da Syddjurs Kommune både satte Teaterkompagniet og Syddjurs Musikskole ind som lejere og brugere af Hotellet.

Ikke mindst brugen af teatersalen viste sig hurtigt som et voldsomt problem. Teaterkompagniet har som professionelt teater med både voksen- og børneforestillinger brug for meget scenetid, mens de 'gamle' brugergrupper i forvejen havde lagt beslag på salen over halvdelen af tiden i dag- og aftentimerne i udvalgte perioder af året.

Offentligt protestmøde

Utilfredsheden blev så stor, at man indkaldte til et offentligt møde sidst i april, hvor omkring 150 borgere luftede deres irritation over, hvad de opfatter som kommunens nærmest uvarslede indsætning af teater og musikskole i lokaliteter, som i forvejen bruges af mange små foreninger.

Kommunen har efterfølgende taget kritikken til efterretning og har besluttet, at der skal findes nye lokaliteter til såvel egnsteater som musikskole. Dog med den finte, at en del af de nuværende brugergrupper risikerer at ryge ud af Hotellet i en periode på op til to år, mens man finder nye lokaler til teater og musikskole.

Fordi bl.a. det nye egnsteater har kontraktslig fortrinsret som lejer i Hotellet.

Glemte dialogen

Af ovenstående fremgår det, at den kommunale sagsbehandling i forbindelse med etableringen af egnsteatret Teaterkompagniet i Rønde ikke har været den allermest professionelle.

Ifølge lokale kilder har man dummet sig ved blot at anvise egnsteatret plads i kulturhuset, uden først at tage en dialog mellem forvaltning og kulturhusbrugere af Hotellet, der rent faktisk i store dele af døgnet står gabende tomt og som med teater og musikskole integreret på mere fremkommelig vis ville skabe mere liv på stedet og i byen.

For det ER primært teatersalen, der er det store problem. At der rent faktisk VAR afsat en halv til en hel million kommunale kroner til ombygning af bl.a. teatersal m.v., som kunne komme en stor del af kritikken i møde, er en del af tragedien.

Dette økonomiske tilsagn er følgelig trukket tilbage, fordi teatret - og musikskolen - nu alligevel ikke på sigt skal være på Hotellet.

Kulturtilbud skal redde lokalsamfund

Om Teaterkompagniet på sigt bliver i Rønde, er ikke afklaret endnu. Men der har ifølge Århus Stiftstidende været følere ude til Rønde Idrætscenter, som i forbindelse med en planlagt udbygning måske kunne udvides med kulturegnede faciliteter til teatret - og musikskolen.

Problemet er, at det projekt tidligst kan stå færdigt om to år.

En af Teaterkompagniets to ledere, Thomas Trier, erkender, at etableringen som nyslået egnsteater på den måde har været mindre fornøjelig end ventet.

»Vi befinder os i et vadested, hvor vi dels har fået at vide, at vi skal flytte teatret et andet sted hen og dels har svært ved at lave teater, hvor vi er, fordi teatersal og scenetekniske faciliteter langt fra er optimale, samtidig med at en ombygning er sat i stå,« siger Thomas Trier, der ærgrer sig over udviklingen.

»Ideen fra kommunens side var jo at skabe nye kulturtilbud i Rønne og Syddjurs. Og her skulle vi jo som egnsteater både sørge for mere liv på Hotellet og mere kulturliv i Rønde. Alle undersøgelser viser jo, at et rigere kulturliv kan få gode skatteborgere til flytte til et lokalområde frem for de store byer.«

Exit til Ebeltoft?

Om teatrets lange udflytningshorisont vil ændre på tingene, så man på sigt alligevel finder en modus vivendi mellem egnsteater og de øvrige brugergrupper, så Teaterkompagniet kan blive på Hotellet i Rønde, vil kun tiden vise.

Bliver egnsteatret ikke i Rønde, er Ebeltoft blevet nævnt som en mulighed. Her er lokale kræfter interesseret i at få et aktivt producerende teater til byen, der er 'hovedstad' i Syddjurs Kommune.

Under alle omstændigheder er Teaterkompagniet kun igennem første halve år af en fire-års kontrakt som egnsteater i en kommune, der forhåbentlig både har lyst, vilje og muligheder for at skabe mere optimale rammer for deres lokale kulturprojekt.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Egnsteater i vadestedet
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
12345678910111213141516171819

23-02-2021
 

10-02-2021
 

05-02-2021
 

25-01-2021
 

12-01-2021
 

04-01-2021
 

01-01-2021
 

10-12-2020
 

07-12-2020
 

02-12-2020
 

18-11-2020
 

09-11-2020
 

29-10-2020
 

12-10-2020
 

06-10-2020
 

18-09-2020
 

16-09-2020
 

08-09-2020
 

31-08-2020
 

19-08-2020
 

01-07-2020
 

22-06-2020
 

17-06-2020
 

11-06-2020
 

30-05-2020
 

24-05-2020
 

07-05-2020
 

05-05-2020
 

29-04-2020
 

21-04-2020
 

13-04-2020
 

01-04-2020
 

30-03-2020
 

24-03-2020
 

19-03-2020
 

06-03-2020
 

24-02-2020
 

12-02-2020
 

04-02-2020
 

27-01-2020
 

Flere anmeldelser