DEBAT
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
Teateravisen fortsætter uhæmmet det ressourcebesparende og bæredygtige genbrug af illustration til uddelingerne fra Projektstøtteudvalget. Tegning: Bob Katzenelson

Efterårsuddeling: PUS og prioriteringerne

16-09-2021
Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort det nuværende udvalgs sidste store tildeling fra puljen Scenekunst for børn, unge og voksne. Der blev givet tilskud for i alt 73,3 mio. kr. til 100 ansøgninger. Og udvalget noterede to markante temaer blandt ansøgningerne: Bæredygtighed og mangfoldighed.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

Støtte: 'Børn og unge'

- Sorø Kunstmuseum: Performance-indslag (Underverdenens Parykparade) - 75.000

- Wilma Version: Projekt (Hver for sig og sammen) - 150.000

- Carte Blance 2.0:  Genopsætning (I al Evighed) - 50.000

- Zangenbergs Teater: Genopsætning (Finn og de 5 fajl) - 200.000

- Himherandit Productions: Projekt (The unfamiliar senses of a social self) - 500.000

- Zangenbergs Teater: Projekt (Hack:History) - 300.000

- De Røde Heste: Projekt (Klovnen der bare ikke var særlig sjov) - 500.000

- Dansehallerne: KORA i tre sæsoner 2020-25 - 4.050.000

- Batida: Aktiviteter sæson 2022/23 & 23/24 - 1.500.000

- MÆRKVÆRK:  Aktiviteter sæson 2022/23 & 23/24 - 1.600.000

- Hvid Støj Sceneproduktion: Projekt (Usynlig) - 750.000

- Teater Patrasket: Aktiviteter sæson 2022/23 - 800.000

- Dramatiker Væksthus: Talenthold 2022/23 - 500.000

- Teaterværkstedet Madam Bach: Aktiviteter sæson 2022/23 & 23/24 - 1.200.000

- Teater O: Projekt (Ludo) - 500.000

Støtte - 'Delvis børn og unge'

- DYNAMO: Int. Residensyprogram sæson 21/22 - 100.000

- Late Love Production: Aktiviteter 2021/22 - 750.000

- MYKA: Aktiviteter sæson 2022/23 & 23/24 - 1.800.000

- AVIAJA Dance: Projekt (SILA) - 250.000

- Hils Din Mor: Til Færøerne med 'Jeg er Silas' - 75.000

- CIVL SECTOR: Projekt (CPH Airport in 100 pieces) - 300.000

- Teater Bæst: Projekt (Min farfar, patriarken) - 300.000

- Luna Park Scenekunst: Projekt (byVANDring) - 150.000

- danskdansk: Projekt (Habibti Stadig Single?) - 750.000

- Sara Jordan: Projekt (Gender Science) - 300.000

- Sparrow Dance: Projekt The Microgravity Slope) - 120.000

- Asterions Hus: Projekt (Kælderdybet) - 750.000

- Teater Jævn: Aktiviteter sæson 2022/23 & 23/24 - 1.000.000

- Teaterforeningen Recoil: Driftsstøtte & Int. aktiv. 2022-25 - 4.500.000

- Uppercut Danseteater:  Aktiviteter sæson 2022/23 & 23/24 - 2.000.000

- AFUK Productions: Feral festival, int. gæstespil m.v. - 250.000

- Det Olske Orkester: Projekt (Den førerløse familie) - 600.000

- Live Art Danmark: Drift tre sæsoner 2022-25 - 3.000.000

- Passepartout Theatre Production: Projekt (Vejen) - 750.000

- Sisters Hope: Drift 2022-25 - 3.000.000

- Liminal : Aktiviteter sæson 2022/23 & 23/24  - 2.000.000 

- Teater Fluks: Aktiviteter sæson 2022/23  - 600.000

- Teater RUM: Projekt (Sufi) - 500.000

- Teater Blik: (Projekt (Shhh) - 600.000 

- Cikaros: Genopsætning (The Balance) - 100.000 

- Gunilla Lind Danseteater: Projekt (UwU - its so cute I'm gonna die) - 600.000

***

Dertil kommer, at flere af de etablerede børne- og ungdomsteatre er støttet via tidligere og gældende flerårige tilsagn. Det gælder bl.a. Teatret st.tv, Hils Din Mor,  Meridiano Teatret og Gazart.

Der var brug for næsten 205 mio. kr., hvis alle 239 ansøgninger til puljen Scenekunst for børn, unge og voksne - der havde frist 2. juni og hvor uddelingsresultatet netop er offentliggjort - skulle begunstiges. 

Midler i den størrelsesorden råder Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) ikke over, men udvalget fandt dog i alt 73.280.000 kr. frem til 100 ansøgninger efter at have gransket de mange indkomne ansøgninger.

Helt i tråd med tidligere uddelinger fik stort set ingen det ønskede beløb - bortset fra tre i småsumsafdelingen: Bora Bora Residency Centre (50.000 kr.), Forsøgsstationen (150.000 kr.) og Convoi Exceptionel (40.000 kr.) - mens flere ansøgere måtte se deres forhåbninger om flerårig driftsstøtte i millionklassen forvandlet til projektstøtte i betydelig mindre skala. 

Eller for de 139 andre ansøgninger: Slet ingenting.

Det er de barske vilkår for både ansøgerne og det udvalg, der skal tage beslutningerne på såvel scenekunstens som mulighedernes vegne.

Bæredygtighed og mangfoldighed

Men her er, hvad Scenekunstudvalget selv melder ud i kølvandet på uddelingen:

'Der er to temaer, som vi særligt har lagt mærke til i denne ansøgningsrunde. Det ene er bæredygtighed, som er et vigtigt fokus for teatrene i disse år, både når det gælder bæredygtig produktion, men også som tema i forestillingerne. Det andet er mangfoldighed, hvor der især er fokus på arabiske kvinders liv. Scenekunsten evner effektivt og varieret at formidle og skabe opmærksomhed om forskellige emner til alle aldersgrupper, og det er vores håb, at forestillingerne når ud til rigtig mange borgere i hele landet', lyder det fra udvalgsleder Lars Seeberg.

Bæredygtighedstemaet i form af klimakrisen udfoldes ifølge den medfølgende pressemeddelelse i forestillingen ’Historien om mig’, der skabes af PowerPlay i samarbejde med Teater V og Katapult og hvor klimaaktivister skal redde verden ved at undersøge de mentale årsager til den allestedsnærværende klimakatastrofe.

Det andet fremtrædende tema handler om at være kvinde med arabisk etnicitet i en moderne verden, hvor bl.a. danskdansk i forestillingen ’Habibti Stadig Single?' vil se på erfaringer og udfordringer, når man er 1. generations dansk-arabisk kvinde med et bagland, der ser institutionen ægteskab som det en kvindes liv bygges på. Forestillingen skal på landsdækkende turné og samarbejder desuden med boligsociale helhedsplaner i bl.a. Gellerup og Værebro Parken.

Mens et andet projekt, der sætter stereotyper under kritisk behandling, er forestillingen ’Den anden arabiske kvinde’, co-produktion mellem Teater Grob og Hanin Georgis. Forestillingen er et opgør med fordomme og med at blive sat i bås.  

Målgruppeplacering

Her er nævnt produktioner, der formentlig vil blive markedsført primært som voksenforestillinger eller måske ungdoms- og voksenforestillinger, men de to tendenser kan også opleves i mange specifikke børne- og ungdomsforestillinger i disse år.

I vedstående faktaboks ses den samlede liste over støtte til to af de tre kategorier fra den aktuelle PUS-uddeling: 'Børn og unge' samt 'Delvis for børn og unge' - den tredje er selvfølgelig 'Voksne'.

Af tekniske årsager fremgår denne målgruppeplacering ikke af den tilgængelige liste over støttetildelte ansøgere på kunst.dk 

Men den mulighed har Teateravisen heldigvis, fordi man i embedsværket bag Projektstøtteudvalget venligst og på opfordring sender et excelark, hvor det totale overblik fremgår: Alle ansøgere, det ansøgte, det tildelte - og altså placering i de tre ovennævnte kategorier.

Det forrige Projektstøtteudvalg gjorde i 2016 op med den hidtidige praksis med opdelte puljer til henholdsvis teater for børn og unge og for voksne.  

Dermed forsvandt også den historiske mulighed for børneteaterområdet for at kontrollere, at den uskrevne regel om, at børneteatret sikres minimum 25 procent af udvalgets støttemidler, blev overholdt.

Det ER måske også en anakronisme og det ER givet svært at rubricere de mange ansøgninger, bl.a. fordi mange teatre nu producerer forestillinger, som ikke retter sig direkte mod en specifik aldersgruppe, ligesom der samarbejdes og co-produceres på kryds og tværs af tidligere skel mellem børne-, ungdoms- og voksenteatre. 

Nyt PUS fra årsskiftet

Alligevel forsøger Teateravisen at skrue tunnelsynet på for lige at opliste modtagerne af støtte fra området.

Med erkendelse af, at det både ville kræve adgang til de specifikke ansøgninger og et udvidet kendskab til de mange aktører på scenekunstområdet for helt at kunne gennemskue, hvorfor de enkelte ansøgere er havnet i de enkelte grupperinger.

Men det kan da lige nævnes, at Dansehallerne får ca. fire mio. kr. til KORA, der står for organisationens særlige indsats for de 0-16 årige, hvor man præsenterer dans og koreografi for børn i daginstitutioner og skoler.

Mens Dramatiker Væksthus får en halv mio. kr. til brug for det kommende talentholds andet år, 2022-21. Dermed fortsætter Projektstøtteudvalget med at støtte det gode arbejde med at fremelske nye dramatiker-talenter til dansk børne- og ungdomsteater - ganske   som man har gjort siden DV-projektets start i 1997 (se artiklen 'Nye tider for Dramatiker Væksthus').

Og som lidt useriøs bonusinfo kan da nævnes, at der er et sammenfald på hele 15 ansøgere mellem den aktuelle PUS-tildeling og de deltagende teatre på Horsens Teaterfestival, der afvikles i denne weekend: 

Myka, Teater Blik, Hvid Støj Sceneproduktion, Teaterværkstedet Madam Bach, Passepartout Theatre Production, Teater Patrasket, Kitt Johnson X-act, Live Art Danmark, Boaz Barkan, Teater RUM, Luna Park Scenekunst, Hils Din Mor, Uppercut Danseteater, Gunilla Lind Danseteater, Mærkværk og Kitt Johnson X-Act.

Her er de formentlig med adskillige produktioner, der tidligere har modtaget støtte fra det nuværende Projektstøtteudvalg, der fratræder ved årsskiftet og erstattes af nye kræfter.

Men desværre næppe med flere og ellers stærkt påkrævede midler til de puljer, der indgår i udvalgets portefølje - og hvor man p.t. blot råder  over ca. 114 mio. kr. årligt til uddeling.

Hele listen over den aktuelle tildeling kan findes her: https://www.kunst.dk/for-ansoegere/tildelinger 

  

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Efterårsuddeling: PUS og prioriteringerne
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

Flere anmeldelser