DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Årets omslag til Den Røde Brochure er lavet af billedkunstneren HuskMitNavn, bag hvilket kendte navn gemmer sig en uddannet billedskolelærer (f. 1975) fra Taastrup, der startede med graffiti i 1990'erne, men nu er kendt for gavlmalerier over keramik til museumsudstillinger både i ind- og udland.

Det store overblik

18-03-2019
Nyeste udgave af Den Røde Brochure for sæson 2019/20 er et digert katalog over sæsonens udbud af teater for børn og unge - og en interessant indblik i områdets kunstneriske formåen, men antallet af teatre og forestillinger i den monopolagtige repertoirebrochure har dog været for nedadgående de seneste sæsoner. Det afspejler formentlig både et øget økonomisk pres på teatrene og et vigende marked for turnesalg.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

* Repertoirekataloget med Teater for børn og unge 2019/20 (Den Røde Brochure) udgives af kompetencecentret Teatercentrum og indeholder i nyeste udgave 319 forestillinger fra 105 teatre - tillige med informationer om køb og afvikling af forestillinger, noget om KulturCrew, Kulturpakker, faglige organisationer, festivaler m.v.

- Den allerførste udgave af brochuren var fire maskinskrevne A4-ark, klipset sammen og udsendt i juni 1970 på initiativ af Danmarks Biblioteksforening, der ønskede et overblik over muligheder udi det nye danske børneteater.

- Det første ’rigtige’ katalog kom året efter, udsendt af Samarbejdsudvalget for Turneteatervirksomhed, hvoraf siden udsprang Teatercentrum, som er den nuværende udgiver. Der udgives et årligt katalog, som udsendes nogle uger før den årlige Aprilfestival og dækker den kommende sæson.

- De første kataloger var blå, men derefter blev den røde farve en fast bestanddel. Det nuværende format har brochuren haft siden omkring 1980, og med udgivelsen af sæson 1990/1991 adopterede brochuren sit kælenavn ’Den Røde Brochure’ som sit officielle navn - men som atter er skubbet lidt i baggrunden til fordel for det mere informative 'Teater for børn og unge'.

- Udgaven fra 2009/10 var den første i farver, og de seneste år er den største ændring, at   farver i indekset og fakta-bokse i bunden på de enkelte teatres sider viser vej til de aldersbestemte forestillinger.

- Den Røde Brochure rummer salgstekster fra de professionelle danske børneteaterproducenter, og alle forestillinger i kataloget skal være refusionsgodkendte.

- Kataloget trykkes i 11.000 eksemplarer, hvoraf omkring 9.000 udsendes gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.v. De øvrige eksemplarer sendes til interesserede formidlere m.fl., uddeles på Aprilfestivalen og Horsens Teaterfestival m.v. 

- Den Røde Brochure findes også i en meget funktionel netudgave, der løbende opdateres henover sæsonen - se den på http://drb.teatercentrum.dk - og som bladremodul.

***

Den Røde Brochure kan også bestilles gratis - inkl. forsendelse - via henvendelse til info@teatercentrum.dk 

Hvis man har brug for en samlet oversigt over, hvad der tilbydes af professionelt teater for børn og unge i den kommende sæson, er papirudgaven af repertoirekataloget ''Teater for børn og unge - med kælenavnet 'Den Røde Brochure' - trods konkurrencen fra den digitale invasion - stadig et imponerende og interessant bekendtskab.

Men 'Teater for børn og unge 2019/20' kan selvfølgelig også findes på nettet - både som digitalt bladremodul og i en funktionel netversion med søgefunktioner og diverse features og med en nok så vigtig og brugbar løbende opdateringer af repertoire med ændringer, tilføjelse af nye forestillinger m.v.

Udgaven for den kommende sæson byder på 319 forestillinger fra 105 teatre, og selvom man må konstatere, at flere etablerede børneteaterproducenter glimrer ved deres fravær - af praktiske, økonomiske og andre grunde - så giver kataloget stadig et ganske forkromet overbliksbillede af dansk børne- og ungdomsteater.

Refusionsgodkendelse som adgangskrav

Teaterkataloget er først og fremmest henvendt til formidlere/arrangører/indkøbere af turneforestillinger og potentielle gruppebesøg fra skoler og institutioner til forestillingerne på de faste scener.

Der er tale om teatrenes egne præsentations- og salgstekster - og udgiveren Teatercentrum fralægger sig indledningsvist ansvaret for såvel sidernes udformning som de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger.

Dog har man som udgiver sikret sig, at alle præsenterede forestillinger er refusionsgodkendte - hvilket også er kravet for deltagelse på de årlige Aprilfestivaler og for den sags skyld anmeldelse her på portalen.

Og hvad disse vurderinger fra Teateravisens professionelle anmelderkorps angår, vil mange af den kommende sæsons forestillinger i Den Røde Brochure allerede være anmeldt, idet kataloget i høj grad består af turneforestillinger med flerårige spilleperioder. 

Det er samtidig ambitionen at anmelde så mange af de nye forestillinger som ressourcemæssigt muligt i løbet af den kommende sæson.

Anmeldelserne er Teateravisens flagskib og fungerer som både forbrugerorientering til gavn for formidlere og købere og interesserede teatergængere og faglig kritik for teaterproducenterne.

Strukturen

Mens Den Røde Brochure/Teater for børn og unge 2019/2020 ligger klar på nettet som bladremodul, udsendes papirudgaven mellem 18. og 22. marts til abonnenterne, der er skoler, institutioner, teaterforeninger, faglige organisationer, teatre - samt alle andre, der er interesseret i at følge med i dansk børne- og ungdomsteatret aktuelle udbud af forestillinger.

Med omslag udgør kataloget 276 sider, men udover hovedstolen i form af teatrenes egne sider er der et fyldigt og farveopdelt indeks på en lille snes sider, hvor alle teatre og deres forestillinger både oplistes i alfabetisk rækkefølge og i fire kategorier; 'for de allermindste'; 'for de små'; 'for de lidt større' og 'for de største' - med aldersmæssige overlapninger.

I bunden på hvert et teaters egne sider er samlet de konkrete oplysninger om forestillingerne: Pris, aldersgruppe, varighed, tilskuertal, praktisk info om rumkrav, opsætningstid m.v.

Spredt rundt om i kataloget er desuden sider om det at arrangere teaterforestillinger, formidlingstiltag og målgruppeinddragende aktiviteter som KulturCrew, Kulturpakker, Teateroplevelser samt annoncering fra de store festivaler (Aprilfestival, Horsens, Festival of Wonder, GrowOP!) m.v.

Brochure på skrump

Således er det altså en særdeles informativ tryksag, hvis features selvfølgelig følger med i online-versionerne, men alligevel må udgiverne fra Teatercentrum altså notere et vigende antal teatre og forestillinger i Den Røde Brochure. 

Opgjort i benhårde fakta står det nye 2019/20-katalogs nævnte 105 teatre og 319 forestillinger overfor 2018/19's 117 teatre og 325 forestillinger og 2017/18's 131 teatre og 338 forestillinger - og man skal på den forgangne side af årtusindskiftet for at finde færre interessenter i kataloget end for nuværende.

Den vigende tendens kan også opleves på Aprilfestivalerne i disse år - og nogle årsager er givet de samme: Dårligere økonomi hos teatrene, hvilket også betyder færre produktioner - samt flere samproduktioner af både økonomiske og kunstneriske grunde.

Respons fra teatre

Det skal med, at der år for år sker en vis udskiftning og tilbagekomst af teatre, der kun har operationelle forestillinger i visse sæsoner, men der er også nogle af de 'faste' kunder, der har forladt det nye katalog, så Teateravisen kontaktede lige et par af dem:

Teatret Møllen (stiftet 1974) har vist alle sæsoner altid haft mindst én pr-side, men udmeldingen fra forretningsfører Diana Brüsch er kort og klar:

»Det eneste grund til, at vi ikke er med i Den Røde Brochure denne gang, er, at den eneste børne- og ungdomsforestilling, vi har i den kommende sæson, er samproduktionen 'Tænk hvis man havde en rejsegrammofon' med Gruppe 38, Teater2Tusind og Carte Blanche, og det er primært Gruppe 38, som står for afviklingen af denne«. 

Det lille, velrenommerede Teater My (stiftet 2001) er også fraværende i årets katalog, og her er stifter og leder Mette Rosleffs årsagsforklaring flerstrenget:

»Jeg springer en omgang over for ikke at medtage en 'gammel' forestilling. I den næste brochure kan jeg så medtage en ny forestilling. Det kan dog være svært at måle salgseffekten af annoncering i Den Røde Brochure, og dertil kommer, at siderne er dyre, at det samlede indtryk af brochuren er temmelig rodet og uskønt og formatet/formen noget gammeldags...«

Hos det lille storbyteater i København, Zeppelin (stiftet 1974 som Teaterbutikken) har økonomien været et parameter. 

»Vi har i kommende sæson fravalgt Den Røde Brochure af sparehensyn. Vi har i mange år bakket op ved køb af en side i brochuren, selvom vi som stationært teater, der udelukkende spiller stationære forestillinger, ikke er den oplagte partner. Den Røde Brochure ser vi især som velegnet til turnéteatre, og vi har indtryk af, at skolerne bruger brochuren til indkøb af forestillinger, der skal spille hos dem lokalt i fx en gymnastiksal e.lign.

Vi har førhen brugt Den Røde Brochure til at gøre opmærksom på vores navn og egenproduktioner, mens vi internt også har brugt Den Røde Brochure som en slags 'optakt' til PR-arbejdet med den kommende sæson, da materialedeadlines til Den Røde Brochureligger lige før de øvrige deadlines som fx Teaterbilletter.dk-kataloget og vores egen sæsonbrochure,« lyder det fra administrativ leder Lasse Frank, der dog håber at vende tilbage til Den Røde Brochure en gang i fremtiden...

Eftersyn af forretningsmodel

Hvor der som sagt kan forventes et vist flow af vækstlagsteatre, enkeltproduktionsstøttede teatre m.fl., er det måske mere overraskende, at etablerede teatre fravælger muligheden for lige at markere teatrets tilstedeværelse.

Men det vigende antal teatre vil ikke få umiddelbar betydning for den stadigt velvoksne tryksag, selvom Teatercentrums direktør, Henrik Køhler, erkender, at de færre teatre i Den Røde Brochure kan ses som en udfordring for både produktet og branchen.

»Selvom teaterkataloget findes i en glimrende og opdateringsvenlig udgave på nettet, så er papirudgaven altså stadig vigtig og betydningsfuld for mange opkøbere - og også for teaterfolk. Vi ved positivt, at mange af vore højfrekvente brugere ser papirudgaven som et opslagsværk til inspiration, hvor man hele året lige kan tjekke teatre og forestillinger m.v. på en måde, som den digitale version ikke kan leve op til.« 

Han erkender dog, at der er behov for at undersøge forholdene omkring efterspørgsel, tilfredshed og servicering - herunder nudging af potentielle brugere - i den nuværende forretningsmodel for Den Røde Brochure.

Det vil Teatercentrum sandsynligvis tage hånd om til efteråret før tilmeldingsfristen til næste sæsonkatalog for 2020/21. 

Men lige nu er papirudgaven af repertoirebrochuren for sæson 2019/20 altså på vej til et næsten titusindtals stort antal modtagere. Andre interesserede kan bestille et gratis eksemplar ved henvendelse til Teatercentrum.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Det store overblik
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser