DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
To af nøglepersonerne hos Teaterbilletter.dk: Sekretariatschef Christina Krøll og it-arkitekt Trine Runge i de små, men hyggelige lokaler på Nørrebro, hvorfra en række vigtige sites for scenekunst styres og udvikles. Foto: Carsten Jensen

Det er ret digitalt...

18-01-2013
Teaterbilletter.dk er med sine velfungerende digitale platforme en af landets vigtigste aktører omkring billetformidling, rabatordninger, informationsindsamling m.v. Nyeste skud på site-stammen er scenekunstarkiv.dk – der er en værdig afløser for Teaterårbogen. Og det er ganske få mennesker, der binder det hele sammen fra kommandocentralen på Nørrebrogade.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

- Teaterbilletter.dk  (www.teaterbilletter.dk) er en selvejende institution, der arbejder tæt sammen med teatrene og  bl.a. Kulturstyrelsen, for hvem man bl.a. forvalter en billetformidlingspulje på omkring 20 mio. kr., der går til div. rabatordninger. Organisationen har en egenomsætning på ca. 6,5 mio. kr. årligt og modtager div. projekttilskud til bl.a. scenen.dk.

- Scenen.dk (www.scenen.dk)er et formidlingssite, hvor man kan søge efter teaterarrangementer over hele landet – og derefter linke sig til div. rabatordninger, direkte billetkøb m.v.

- Scenekunstarkivet (www.scenekunstarkiv.dk) består p.t. af forestillingsoplysninger fra sæson 2009-10 og fremad. Man kan søge efter en lang række kriterier og kategorier. Dertil kommer søgningsmuligheder på kulturvirksomheder, kommunale og statslige støtteforhold m.v. Arkivet har et direkte link til Gyldendals Teaterleksikon, ligesom der er etableret en faglig brevkasse for teaterspørgsmål.

- Tereba  (www.tereba.dk) er et netbaseret datamanagement-system, finansieret af Teaterbilletter.dk og udviklet i samarbejde med internetvirksomheden iTide. P.t. er omkring 95 pct. af landets teaterproducenter koblet til systemet. Tereba opdateres hver 4. time døgnet rundt.

- Teateronline (www.teateronline.dk) er et opsamlingssite med links til ovennævnte sites.

Teaterbilletter har sekretariat i Nørrebrogade 52 i København. Trods de mange aktiviteter har man blot tre fastansatte på heltid - sekretariatsleder Christina Krøll, it-arkitekt Trine Runge og projektkoordinator Andreas Boeskov. Dertil kommer deltidsansættelser for bl.a. regnskabsfører, grafiker og to it-supportere til Tereba. 

Organisationen Teaterbilletter.dk er ikke sådan at komme udenom.

Den selvejende institution, der er Danmarks største teaterbilletrabatordning, formidler billetsalg for over 100 teaterproducenter - primært i Storkøbenhavn, Sjælland samt Odense og Malmø. En del af disse er børneteatre, hvilket ses af, at i forrige sæson gik omkring 80 procent af organisationens samlede formidling af statstilskud til rabatter til børn og unge, svarende til omkring 12,5 mio. kr.

Udover Teaterbilletter.dk er organisationen også ansvarlig for drift, administration og udvikling af scenen.dk, hvor man kan søge efter teaterarrangementer over hele landet (da denne artikel blev skrevet, var der således 479 forestillinger og 4168 opførelser på sitet) og få direkte links til rabatordninger og køb af billetter. Dertil kommer indtastningsbasen Tereba og opsamlingssitet Teateronline – og som nyeste skud på stammen er netop lanceret scenekunstarkiv.dk, hvor man online og ganske gratis kan søge informationer om teaterforestillinger, producenter, arrangører, tilskudsgivere m.v. fra sæson 2009-10 og frem.

Den gamle Teaterårbog i ny form

Scenekunstarkiv.dk åbnede for brugerne på det iøjnefaldende tidspunkt 12.12.12 kl. 12, og den digitale informationsbase er tænkt som en afløser for de Teaterårbøger, der fra 1948 og frem til 2010 blev udsendt med fakta og fotos fra de respektive sæsoners forestillinger, tilsat nyttige registre og overbliksartikler m.v.

Teaterårbogen havde forskellige udgivere – de sidste 20 år var det DITITU (Dansk ITI & Teaterunion) med økonomisk støtte fra Scenekunstudvalget. Men der blev stadigt færre købere til værket, der de seneste år havde et oplagstal på under 500 og et salg på endnu færre.

Alligevel er det vigtigt for teatrenes kollektive hukommelse, at der findes samlende registranter over det ellers så let forgængelige teaterliv. Til brug for teatrene selv, for forskere, organisationer, offentlige myndigheder og helt almindelige teaterinteresserede brugere.

Lige nu er det nye scenekunstarkiv således med sine få tilbageskuende sæsoner så at sige et arkiv, der peger fremad og i årene fremover vil vokse i omfang og værdi.

Arkiv med leksikonadgang

Og den opgave tog Teaterbilletter.dk altså på sig ved at udvikle scenekunstarkiv.dk

- med et tilskud fra Scenekunstudvalget på 200.000 kroner og et opdrag, der hed, at  alle offentligt tilgængelige forestillinger skulle kunne registreres.

Dertil kommer, at det nye arkiv rummer en lang række muligheder for at søge omkring kulturvirksomheder, støtteordninger m.v. – her samlet et sted, hvor det ellers ofte er svært at finde på andre tilgængelige offentlige sites.

Endelig har Teaterbilletter.dk begået det scoop at få aftalt og etableret et direkte og gratis link til Gyldendals Teaterleksikon, hvilket øger informationsmængden og adgangen til supplerende oplysninger ganske betragteligt.

Der er også et direkte link til scenen.dk og en digital brevkasse for teaterfaglige spørgsmål, hvor redaktøren, journalist Cathrine Errboe, har allieret sig med magister i teatervidenskab, Bente Hatting.

Via scenen.dk kan man så i øvrigt også nå en guide til digitale udbydere af anmeldelser og omtaler – hvor også børneteateravisen.dk er med – og sådan bliver scenekunstarkivet og dets links en bekvem samlemappe for teaterlivet i Danmark.

Livsnerven Tereba

Bag udviklingen af det nye scenekunstarkiv står Teaterbilletter.dk's egen og hårdtarbejdende it-arkitekt, Trine Runge, mens den teknologiske livsnerve hedder Tereba. Der i øvrigt også er den tekniske leverandør til scenen.dk m.v.

Det er en vidensbase, hvor teatrene selv indtaster alle relevante oplysninger om deres forestillinger. Disse informationer kan så trækkes direkte ud til brug for arrangører, billetformidlere m.v. – det er bl.a. også det system, der trækkes på børneteatrenes store årlige repertoirekatalog, Den Røde Brochure, og afviklingen af de store årlige april-festivaler. Systemet betyder dermed, at teatrene ikke skal bruge kræfter på at videregive de samme informationer.

»Kongstanken er, at vi ikke vil lave dobbeltarbejde. Vi skal definere snitflader mellem de mange, der på den ene eller anden platform indsamler data om teaterproduktion,« lyder det fra Christina Krøll, der er sekretariatsleder hos Teaterbilletter.dk – og dermed også ansvarlig for de øvrige sites,

Hun og Trine Runge skønner i øvrigt, at man via et massivt netværksarbejde nu har direkte kontakt med op mod 95 procent af landets professionelle teaterproducenter – forstået således at der nu er ca. 500 teaterproducenter indtastet som brugere af Tereba-systemet. 

Vigtig it-udvikling koster

Det er således alene tilstedeværelsen af Tereba, der har gjort det muligt at etablere scenekunstarkiv.dk for et så relativt beskedent beløb.

Det var dog også Kulturstyrelsen, der i sin tid gav 600.000 kr. til udviklingen af scenen.dk og Tereba, mens den digitale billetplatform som Teaterbilletter.dk hviler på, har kostet tre mio. kr. at udvikle til det nuværende niveau.

Når disse tal nævnes, er det som prolog til det faktum, at det også vil koste rigtig mange penge at bringe det nye scenekunstarkiv videre fra den bundne opgave fra Scenekunstudvalget – der er løst til fulde – og videre i en fase, hvor man fx kan få de mange oplysninger fra de gamle årgange af Teaterårbogen med i arkivet, ligesom man kunne forestille sig at samle eller linke informationer om den voksende turneaktivitet for danske teatre – og jo ikke mindst børneteatre – i udlandet og internationale gæstespil her i landet. Det skal selvfølgelig ske i et samarbejde med en anden ny informationsdatabase, IVDS (International vidensdatabase for dansk scenekunst), der blev lanceret i september 2012.

Ny server ønskes...

Lige nu handler det dog om at skaffe midler til en ny server og mere it-teknologi, så man kan ændre på det forhold, at også aktuelle og kommende teaterforestillinger pt. ryger ind i scenekunstarkivet, mens de mange lukkede forestillinger, som ikke mindst børneteatrene spiller rundt omkring på skoler og institutioner m.v., p.t. ikke indgår i arkivet.

»Vi er jo enige om mulighederne for forbedringer, men vi har ikke haft mulighed for at få alt implementeret fra starten, da vi så er oppe i en helt anden økonomisk sfære. Når vi kunne komme i luften med den eksisterende udgave så billigt, skyldes det, at udviklingen hviler på alt det forudgående arbejde med Tereba.dk,« siger Christina Krøll, der dog ser med fortrøstning på fremtiden – der også indebærer muligheden for at forsyne Danmarks Statistik med bedre data, end virksomheden arbejder med for nuværende...

Formidling her og der

Mens Trine Runge arbejder energisk videre med at vedligeholde og udvikle Tereba og de øvrige digitale platforme for Teaterbilletter.dk og Christina Krøll sonderer terrænet for samarbejdspartnere og sponsorer, skal der også udvikles på scenen.dk og billetformidlingsarbejdet.

Hvad sidstnævnte angår handler det bl.a. sikre optimale vilkår for teatrene omkring den nye formidlingsordning, der skal træde i kraft til næste sæson.

Her har Christina Krøll været en vigtig medspiller ved på teatrenes vegne at deltage i de komplekse forhandlinger med Kulturministeriet (Se evt. artiklen 'Kulturpolitik-via-rabatter').

Hun er også i fuld gang med at få genetableret samarbejdet med de fem store københavnske teatre (Det Københavnske Teatersamarbejde), der for et par sæsoner siden forlod en velfungerende fælles abonnements- og billetformidlingsordning og oprettede portalen BilletBillet i håb om at sælge væsentligt flere billetter ved sin enegang. Det skete ikke, og nu er teatrene klar til fælles fodslag igen. 

Eller rettere: Man har udsendt et fælles såkaldt vende-katalog – i rigtigt papir (!) ’teater 12/13’ – med forestillingerne fra Teaterbilletter.dk og de fem BilletBillet-teatre og under fællestemaet ’rabat på tværs’, hvor teatergængerne kan købe billetter til alle forestillinger.

Og Christina Krøll fortæller, at der nu skal skabes yderligt samarbejde mellem Teaterbilletter.dk-teatrene og teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde - til gavn for kundernes adgang til overblik og billetkøb med rabat, men at den præcise løsning er ikke på plads endnu.

Den tredje mand

Og så er der jo lige den tredje fuldtidsansatte på Teaterbilletter.dk. Han var smuttet en tur til Rio i Brasilien, da børneteateravisen.dk var forbi sekretariatet på Nørrebrogade.

Men Andreas Boeskov har skam også fingrene langt nede i Tereba-systemet, som han bruger flittigt i sin egenskab af projektkoordinator over for teaterproducenterne i forløbet med tilmeldingerne til hver sæson, og at få samtlige oplysninger på plads til trykning af ovennævnte sæsonmagasin.

Dertil styrer han nyhedsbreve til kunderne - og til sekretariatsleder Christina Krølls store tilfredshed. Og målbart i øget trafik på alle Teaterbilletter.dk’s sites.

De er jo ret så digitalt orienteret på Teaterbilletter.dk...

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Det er ret digitalt...
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser