DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Børn fra Slotsparkens Børnegård på scenen på Teatret Fair Play - hvor de fremviste deres egne forestillinger på baggrund af oplevelsen af to af Fair Plays professionelle forestillinger. Foto: Asako Kido Parr

De kom hele vejen rundt

19-02-2018
Ganske små skuespillere på 2-6 år indtog Teatret Fair Play i Holbæk, da et stort partnerskabsprojekt mellem dagtilbud og kulturinstitutioner løb af stablen i efteråret. Deltagerne oplevede alle teatrets facetter. Nu har man opgjort nogle af de mange gode erfaringer i en rapport om projekt 'Åben kunst'.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

- Projektnavn:

'Åben Kunst – drama, billeder, musik, leg. Børn til kunst og kultur, kunst og kultur til børnene'

- Økonomi:

Det samlede budget for projektet var 312.610 kr., hvor de 186.810 kr. udgjorde  puljestøtten fra  'Nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner'

- Medvirkende:

Børn og personale fra Slotsparkens Børnegård og Børnehuset Karensminde, Dagtilbud Distrikt Holbæk By.

Anita Nielsen fra Teaterskolen Harlekin, MA. Drama- og teaterpædagogik.

Bente Kjær Pedersen, leder af Holbæk Kulturskoles billedkunstafdeling.

Merete Lundberg, konservatorieuddannet musikskolelærer i Holbæk Kulturskoles musikafdeling.

Robert Parr, instruktør og leder af Teatret Fair Play.

Jakob Ebbe, lysdesigner og scenemester.

Hans Christian Askou, Cand.mag. i Pædagogik og Uddannelsesstudier, har fulgt projektet som sparringspartner for Anita Nielsen og Robert Parr.

Asako Kido Parr har dokumenteret projektet som fotograf.- 

Udover forløbene med børnene har personalet fra de to daginstitutioner deltaget i en indledende dramapædagogisk workshop, ledet af Anita Nielsen. Workshoppen skulle forberede deltagerne på det intensive arbejde med børnene  og give dem en forståelse af, hvad formålet med projektet var. 

***

Konferencen om partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner finder sted onsdag 21. marts 2018 kl. 09.30-16 på ARoS, ARoS Allé 2, 8000 Aarhus C. Deltagelse koster 450 kr. og inkluderer gratis entré på ARoS efter konferencen. Tilmeldingsfristen er senest onsdag 28. februar 2018.

Man kan tilmelde sig og/eller læse mere om konferencen og de 15 projekter på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside (www.slks.dk) eller via dette direkte link.

Kulturministeriets pulje til nye partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner har uddelt i alt tre mio. kr. i 2016 og 2017 til 15 projekter, der har haft som mål at understøtte de 0-6 åriges møde med kunst og kultur i deres hverdag.  

Og 21. marts afholder  Slots- og Kulturstyrelsen så en konference på ARoS i Aarhus, hvor repræsentanter for de 15 partnerskabsprojekter fortæller om deres erfaringer (se note).

Blandt de støttede projekter har tre haft særlig fokus på scenekunst for børn og involveret børneteatre: Det Lille Teater/Marionetteatrets 'Hvad laver de' i samarbejde med Filiorum og med fokus på små børns indtryk og udtryk, når de ser teater; Aaben Dans i Roskilde med fokus på krop og kreativitet og børns møde med professionel dans og siden skabelse af egen forestilling - og Teatret Fair Play i Holbæk med fokus på legen som element i kreative processer.

Det bliver teaterleder Robert Parr fra Fair Play, der deltager på konferencen og delagtiggør de øvrige deltagere i sidstnævnte projekt, som blev afviklet i efteråret 2017, hvor daginstitutioner og kulturinstitutioner i Holbæk Kommune gik sammen om at skabe kunst og kultur for og med børn.

Teater for og med børn

Den fulde titel på det tværfaglige partnerskabsprojekt var  'Åben kunst – drama, billeder, musik, leg. Børn til kunst og kultur, kunst og kultur til børnene' og var et samarbejde mellem Teatret Fair Play, Slotsparkens Børnegård og Børnehuset Karensminde, Holbæk Kulturskoles musik- og billedkunstafdeling og Teaterskolen Harlekin.

Og ambitionen var bl.a. at 'skabe en kultur, hvor teaterkunst er en selvfølgelighed i børns daginstitutionsliv, at forankre samarbejdet mellem kultur- og daginstitutioner samt at præsentere teaterkunst for børn og forældre, der ikke ad anden vej møder den', som det hedder i en evaluativ pressemeddelelse fra Fair Play.

Omringet af fagligt og kunstnerisk personale deltog i alt over 100 børn - mellem to og seks år - i projektet, hvor de sammen med drama-, musik- og billedkunstundervisere så professionelle forestillinger, som siden efter to intense værkstedsuger blev brugt som grundlag for dramaforløb.

Således blev forestillingen 'Et ord er et ord'  til forestillingen 'Søren Snik Snak' for de  45 børn og tilhørende personale fra Slotsparkens Børnegård i samarbejde med underviserne - mens  Børnehuset Karensminde gjorde 'Små døde dyr' til deres egen 'Farvel Kaninus'...

Og de to forestillinger blev selvfølgelig efter en intens afsluttende uge på Teatret Fair Play vist på selve teatret, mens børnenes scenografiske arbejde siden blev udstillet på Kulturkasernen.

Teatrets udbytte

Teatret Fair Play noterer selv, at 'noget af det særlige ved projektet har været, at børnene her har oplevet teatret 'hele vejen rundt' -  både som publikum og som udøvere, fra den frie leg til den færdige forestilling – både at spille for jævnaldrende og at være publikum for jævnaldrende  – og ikke mindst at opleve en professionel forestilling, der handler om det samme, som deres egen forestilling'.

Fair Plays eget udbytte beskriver man som gevinsten ved at have givet over 100 børn et ejerskab til byens professionelle børneteater, ligesom man har haft et helt nyt publikum i huset, for hvem det måske var første gang, de oplevede teater. Og det gjaldt også deres forældre...

Dertil kommer oplevelsen af at se børnene spejle sig i det, de oplever på scenen - ikke mindst når det er jævnaldrende, der spiller teater for dem...

Og så ser man projektet som en konkret udløber af en herskende tendens til, at man  'ikke længere skelner fuldstændig kategorisk mellem kunst og pædagogik, men i højere grad ser på, hvordan de to ting kan supplere og styrke hinanden'.

Målsætninger og mål

I en afsluttende rapport om projektet oplistes en række overordnede målsætninger for børnenes udbytte, herunder deltagelse i skabende processer, møde med den professionelle kunst, egen afprøvning af kunstneriske udtryksformer, udvikling af selvværd og selvtillid og fællesskabsfølelse - og sproglig stimulering ved at sætte ord på følelser og billeder, musik og sang m.v.

Og rapporten fremhæver en række mål, der blev nået, hvor børnenes dybe engagement fremhæves, og hvor nogle af de deltagende børn med særlige behov fik mulighed for at vise nye evner og sider af selv.

Også forældreinddragelsen har været stor, og for mange familier var det første gang i deres liv, de var i teatret og stiftede bekendtskab med det kunstneriske arbejde og dets potentialer - og bl.a. kunne opleve deres børn have succes i fælleskabet.

Rapporten fremhæver også, at projektet skabte gode samarbejder på tværs af  faggrænser og mellem kultur- og dagtilbud - som både har skabt og lægger op til nye samarbejder.

Interesse for nye projekter

Rapporten noterer også, at teatret Fair Play har været en betydningsfuld medspiller og garanti for kvaliteten i de enkelte produktioner.

Om udsigten til at deltage i nye projekter og samarbejder siger teaterleder Robert Parr:

»Det her projekt har i høj grad vist os, hvor meget det giver at arbejde så intenst med teater for og MED børn. Vi vil helt sikkert gerne være med i lignende projekter fremover, da det også virkelig styrker vores forhold til de lokale daginstitutioner, som er en af vores vigtige målgrupper.«

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - De kom hele vejen rundt
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser