DEBAT
24-05-2022
21-03-2022
17-03-2022
10-03-2022
02-03-2022
21-01-2022
Dansk Rakkerpak bliver nyt egnsteater i Næstved, og teatrets ledere, Niels Peter Kløft (tv) og Niels Grønne (th) glæder sig over den nye status og har allieret sig med Camille í Dali (midt), der med sit småbørnsteater Faster Cool vil stå for egnsteatrets tilbud til de yngste teatergængere. Foto: Søren K. Kløft

Dansk Rakkerpak bliver nyt egnsteater i Næstved

30-03-2016
Blandt syv ansøgere har Kulturudvalget i Næstved Kommune valgt Dansk Rakkerpak som nyt egnsteater for 2017-20. Det sker i forventning om at have fået et teater, der kan skabe større synlighed i bybilledet og mere samarbejde med andre kulturaktører. Kommunens første og nuværende egnsteater, Grønnegade Teater, blev således fravalgt efter otte års virke.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

- Næstved Kommune har haft et egnsteater siden 2008, hvor der blev indgået aftale med Det Lille Turneteater - som i foråret 2009 skiftede navn til Grønnegade Teater for at markere sin nye status som primært stationært teater og for at vise forankringen i Næstved med adresse og spillested på Grønnegade Kasernes Kulturcenter.

- I foråret 2014 trak Peter Holst sig som leder af Grønnegade Teater - og genstartede Det Lille Turneteater med egne forestillinger, samtidig med at han fortsat har medvirket som spiller i Grønnegade Teaters forestillinger.

- Egnsteatret fortsatte med producent Pernille Plantener Holst og administrativ leder Sascha Hegner som nyt teaterchef-team.

- I november 2015 sendte Næstved Kommune sit egnsteater i åbent udbud. Da ansøgningsfristen udløb 10. januar 2016, lå der syv tilbud: Grønnegade Teater, Dansk Rakkerpak, Teatret Aspendos, Teatret KrisKat, Arthotel, Quasi Teater og Kristian Studsgaard.

- Nu har Kulturudvalget besluttet sig for Dansk Rakkerpak som nyt egnsteater - som får et beskåret budget på tre mio. kr. årligt (mod nu fire mio. kr.), hvor staten via refusionsordningen for egnsteatre betaler ca. 40 pct.

- Det nye egnsteater tiltræder 1.januar 2017 med en fireårig kontrakt for 2017-20.  

- Dansk Rakkerpak blev stiftet i 1994 af Niels Grønne, Niels Peter Kløft og Anne Bordum og udsprang af Teater Patrasket. Teatret er mest kendt for sine mange og stærkt humoristiske gadeteaterforestillinger, som man også har turneret flittigt med i mange andre lande.

- Dansk Rakkerpak har gennem de fleste sæsoner modtaget projektstøtte fra skiftende Teaterråd (nu Projektstøtteudvalget) og er p.t. støttet med en halv million årligt i  indeværende og næste sæson.

* Se også artiklen 'Syv bud på at blive egnsteater i Næstved'

En glad mail fra Niels Grønne ramte teateravisen.dk's mailboks tidligt tirsdag aften:

'Så er det sikkert og vist. Dansk Rakkerpak blev af et enstemmigt kulturudvalg valgt som nyt egnsteater i Næstved pr. 1. januar 2017. Kulturudvalget lagde specielt vægt på den synlighed, vi repræsenterer i bybilledet/kommunen, samt de samarbejder vi agter at indgå med andre kulturaktører'.

Niels Grønne er kunstnerisk leder af Dansk Rakkerpak sammen med Niels Peter Kløft - der har boet i byen gennem flere år i sin pure ungdom og altså nu vender hjem som medleder af Næstveds nye egnsteater. Hans gamle mor bor i øvrigt fortsat i byen - ganske passende i Teatergade...

Dansk Rakkerpak er et af Danmarks mest kendte gadeteatre med forestillinger for børn og unge og deres voksne i en energisk og humoristisk stil, og teatret har ofte optrådt ved diverse arrangementer i Næstved.

Dermed er spændingen udløst, efter at Næstved Kommune i november sidste år noget overraskende valgte at sende sit egnsteater i udbud for perioden 2017-20 og således   fraveg den sædvanlige procedure rundt om i landet, hvor kommunen ganske udramatisk genforhandler kontrakt med det eksisterende egnsteater, Grønnegade Teater, der har virket i otte år som kommunens første egnsteater.

25 pct. mindre egnsteater?

Det var angiveligt ikke utilfredshed med Grønnegade Teaters kunstneriske præstationer  eller aktivitetsniveau, der lå bag beslutningen om at søge nye kræfter, men stærke kræfter i kommunen har ønsket et egnsteater med større synlighed i bybilledet, hvilket så ifølge Grønnegade Teater har kollideret noget med krav til egnsteatret om at have fokus på børne- og ungdomsteater, dramaarbejde i skoler og institutioner m.v. 

At Næstved Kommune samtidig med afsøgning af nye muligheder for et mere synligt egnsteater har valgt at beskære budgettet med 25 pct., så en ny aftale for de kommende fire år taler om tre mio. kr. årligt mod de nuværende ca. fire mio. kr. årligt, antyder måske også lidt om et skævvredent ambitionsniveau.

Men for Dansk Rakkerpak, der blev valgt blandt syv ansøgere til at blive nyt egnsteater i Næstved, er der ingen skår i forventningens glæde over den nye rolle som stationært egnsteater med fast bevilling og mulighed for flerårig planlægning i modsætning til nu, hvor man har opereret med en- eller to-årige tilskud fra Projektstøtteudvalget.

Og Dansk Rakkerpak kommer endda til Næstved i forstærket opstilling, idet man har allieret sig med teatret Faster Cool - der er lig med Camille í Dali og i øvrigt Niels Grønnes bedre halvdel - som bliver det nye egnsteaters dukke- og animationsteaterafdeling og med til at sikre, at der bliver produceret teater for alle aldersgrupper, samtidig med at Camille í Dali vil være en 'integreret del af ledelsen i det nye egnsteater', som det fremgår af en pressemeddelelse fra teatret.

Egnsteater fortsætter som projektteater

Niels Grønne fortæller til teateravisen.dk, at Dansk Rakkerpak i den vanskelige proces har haft løbende kontakt med kollegerne i Grønnegade Teater, der nu har ønsket dem tillykke med valget - og men at man selvfølgelig er 'kede af det på deres vegne og ønsker dem alt det bedste fremover'.

Den fremtid vil sandsynligvis være som projektteater og med et nyt navn - ifølge tidligere udtalelser til teateravisen.dk fra den ene af Grønnegade Teaters to ledere, Sascha Hegner.

For det nuværende egnsteater har taget navn efter spillestedet på Grønnegade Kasernes Kulturcenter, som man nu må fraflytte ved årsskiftet - mens administrationsadressen er  en privat ejendom på Gambakkevej i Holmegaard, hvor man i øvrigt også finder Det Lille Turneteater (se faktaboks).

Så Dansk Rakkerpak skal udover alle de andre gøremål altså også finde et sted til egnsteatrets nye administration, ligesom man skal finde sig til rette på både Kulturcenter Grønnegade og i samarbejdet med kommune og de mange forskellige kulturaktører i Næstved.

Det vil det nye egnsteater

Niels Grønne er trods alle udfordringerne overbevist om, at Dansk Rakkerpak vil gøre en god figur som egnsteater i Næstved.

»Jeg synes, at vi passer godt ind i kommunens kulturpolitik,og vi glæder os til at blive en del af et større kulturelt fællesskab,« har han tidligere udtalt til teateravisen.dk - og egnsteateransøgningen mejsler det ud:

'Som egnsteater i Næstved Kommune vil det være Dansk Rakkerpaks mål at blive et kulturelt fyrtårn i regionen, at være toneangivende på det scenekunstneriske område og at etablere samarbejder og netværk med alle relevante aktører indenfor området'.

I ansøgningen kan man så læse om nogle af de mere konkrete tiltag, der bl.a. går ud på:

- at skabe gadeteaterforestillinger, der appellerer til både børn og voksne på tværs af sprog- og kulturbarrierer og giver synlighed i bybilledet.  

- at skabe unikke seværdige forestillinger af internationalt format og sætte Næstved på ikke bare Danmarkskortet, men også på verdenskortet ved, udover at spille i Næstved og turnere kommunen tynd, også at turnere rundt i landet og ved at deltage på danske og internationale teaterfestivaler.

- at arrangere Næstveds Gadeteaterfestival som en tilbagevendende begivenhed med både danske og udenlandske aktører. Festivalen skal ud i byrummet, have afstikkere til kommunens andre byer og slutte af med at alle forestillinger i et samlet program spiller på Kulturcenterets område.

- at have særligt fokus på børn og unge som målgruppe ved bl.a. at producere indendørsforestillinger specifikt målrettet småbørn, skolebørn eller unge.

- tænke teatret ind i en kulturel kontekst omkring årlige lokale begivenheder som  børnekulturfestivalen i maj, kulturnatten i oktober og i december en  'julekalender' der 'popper op' forskellige steder i byen.

Udfordringer ad libitum

Dertil kommer kontakten med de mange andre kulturaktører i byen, Talentskolen, musikskolen, ungdomsskolen, teaterforeningen m.fl. Samt selvfølgelig de kommunale samarbejdspartnere.

I første omgang handler det nok så meget om afstemning af de praktiske muligheder, idet fx mange af samarbejderne med andre aktører ikke nødvendigvis kan løses inden for den statsrefusionsberettigede egnsteateraftale, hvor der fra 2017 gælder nye, skærpede grænser omkring kunstnerisk virksomhed og andre gøremål. Dertil kommer udfordringerne omkring en fast teatersal, administrationskontor m.v.

Så Dansk Rakkerpak får nok at se til frem mod den endelige etablering som Næstveds nye egnsteater pr. 1. januar 2017.

***

Se også reaktionen fra Grønnegade Teater i Prosceniums artikel, 'Vi under Dansk Rakkerpak egnsteateropgaven'.

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Dansk Rakkerpak bliver nyt egnsteater i Næstved
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

08-04-2022
 

29-03-2022
 

24-03-2022
 

17-03-2022
 

14-03-2022
 

07-03-2022
 

01-03-2022
 

24-02-2022
 

17-02-2022
 

09-02-2022
 

24-01-2022
 

13-01-2022
 

08-01-2022
 

01-01-2022
 

16-12-2021
 

29-11-2021
 

27-11-2021
 

24-11-2021
 

15-11-2021
 

05-11-2021
 

01-11-2021
 

06-10-2021
 

04-10-2021
 

27-09-2021
 

22-09-2021
 

16-09-2021
 

02-09-2021
 

28-08-2021
 

17-08-2021
 

06-08-2021
 

04-07-2021
 

27-06-2021
 

Flere anmeldelser