DEBAT
11-06-2023
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
Skægspire har holdt til i Odense siden 1979 - her i 1980’erne ved det daværende værested. Ole Olsen (yderst tv) og Karin Kaad (yderst th) var blandt stifterne og er fortsat en del af teatrets ledelse, som kæmper for at blive som Odenses faste børneteate Foto: Skægspire

Børneteater i udbud

22-06-2010
Odense Kommune har besluttet at afsøge markedet for professionelle børneteatre, inden man vælger sit tredje lille storbyteater for perioden 2011-15. Skægspire skal dermed kæmpe for at bevare sin mangeårige status som byens børneteater. Sidste nyt: Udbudsrunde udskudt!
Af: Carsten Jensen
FAKTA

OBS: Se SIDSTE NYT nederst i artiklen...

---

Odense Kommune sender sit tredje lille storbyteater i udbud – det skal være en børneteaterproducent.
Ansøgningsfrist: 15. september 2010.

Den økonomiske ramme: 3.100.000 kr. årligt. Dertil kommer, at der stilles administrationslokaler og en mindre sal i Teaterhuset, Filosofgangen 19, til rådighed vederlagsfrit.
Aftalens varighed: Der vil blive indgået en fireårig kontrakt for perioden 1/7 2011 – 31/6 2015.

Odense Byråd vedtog 16. juni, at man vil have flere kandidater at vælge imellem, når tjansen som professionelt børneteater i form af lille storbyteater i Odense skal besættes for 2011-15.

Det betyder, at kommunen sender sit nuværende børneteater, Skægspire, ud i en nervepirrende udbudsrunde om at have fast tilholdssted og økonomi i perioden 2011-15. Det handler om 3,1 mio. kr. i årligt tilskud samt gratis husleje i Teaterhuset, som man skal dele med Den Fynske Opera og Teater Momentum, der er byens to øvrige små storbyteatre.

Dermed har Odense Kommune skåret antallet af små storbyteatre fra fire til tre – idet Odense Internationale Musikteater fremover må nøjes med at være projektteater – som kommunen dog vil sikre med en ’flerårig aktivitetsaftale’.

Der er ansøgningsfrist 15. september 2010 for professionelle børneteatre, der ønsker fast ophold i Odense fra 1/7 2011 – 31/6 2015. Allerede før beslutningen om at sende byens børneteater i nationalt udbud havde andre dog budt ind på opgaven: Nørregaards Teater og en lokal samarbejdskonstellation under navnet Teater Unika, bestående af Mimeteatret, Teater Blacklight, Ingrid Kristensen, Teatret Katakomben og Svanen – Dansk-Tjekkisk dukketeater.

Børneteater siden 1979

Det er en alvorlig streg i regningen for Odenses faste børneteater gennem over 30 år, at man nu (atter) skal ud og kæmpe for eksistensen, efter i øvrigt i ganske mange år at være blevet holdt i særdeles stramme økonomiske tøjler af kommunen.

Skægspire har haft fast scene forskellige steder i byen, men i øvrigt også turneret med flere teatrets forestillinger. Fra starten i november 79 og de følgende år fik Skægspire tilskud fra kommunen sådan cirka fra forestilling til forestilling, inden man fra 1. januar 1986 fik hevet en egnsteaterkontrakt i land – som altså siden blev udskiftet med status som lille storbyteater og fast plads i Teaterhuset sammen med byens teatre andre små storbyteatre.

Skægspire har gennem alle årene haft primær fokus på forestillinger for de mindste aldersgrupper, hvilket i mange år blev suppleret af tilstedeværelsen af teatre som Banden og siden Gadesjakket, der lavede forestillinger for de større aldersgrupper.

Banden er gammel historie, og Gadesjakket måtte dreje nøglen om for flere år siden.

Siden har teatre som Mimeteatret, Svanen - dansk-tjekkisk dukketeater og Teatret Bagage været medspillere på det odenseanske børneteatermarked – de to sidstnævnte teatre dog også i tæt aldersgruppemæssig konkurrence med Skægspire.

’Kunstnerisk og økonomisk stagnation’

Og selvom Odense Kommune fortsat ønsker at have et fast producerende børneteater, har man måske nu kig på et teater, der rummer en større aldersmæssigt og kunstnerisk spændvidde.

Der er i hvert fald næppe tvivl om, at beslutningen om at lade Skægspire konkurrere om fortsat at være byens professionelle børneteater bl.a. bunder i den evalueringsrapport, som Odense Kommune netop har fået lavet om Skægspire og de tre øvrige små storbyteatre.

Således hedder det i en udtalelse fra By- og Kulturforvaltningen med udgangspunkt i evalueringen:
’Evaluatorerne peger på en række udfordringer og udviklingspotentialer for Teatret Skægspire, som alle efterlader et indtryk af et teater, der både organisatorisk og kunstnerisk trænger til nytænkning og revision af arbejdsprocesser og tankegange. Evalueringen harmonerer med By- og Kulturforvaltningens indtryk af Skægspire som et teater, der er stagneret kunstnerisk og organisatorisk’.

Evalueringen af Skægspire er foretaget af konsulenterne Karen Hannah og Kirsten Dahl. Førstnævnte er bl.a. kendt for sin medvirken til ’Ønskekvistmodellen’, der er et redskab til at vurdere kunstnerisk kvalitet i performativ kunst – som også er blevet brugt i forbindelse med evalueringen - mens Kirsten Dahl bl.a. er egnsteaterkonsulent, anmelder på børneteateravisen.dk og forfatter til Redegørelsen om professionel dansk scenekunst for børn og unge.

Nørregaards Teater klar i kulissen

De to evalueringskonsulenters rapport (pdf ) består bl.a. af en større gennemgang af Skægspires kunstneriske og økonomiske råderum, hvoraf sidstnævnte ifølge teatret i høj grad begrænser førstnævnte.

Skægspire fortæller selv i rapporten, hvordan man oplever at ’de økonomiske rammer gennem de seneste år er blevet stærkt udhulet gennem øgede overenskomstmæssige økonomiske krav til teatrene (pensioner mm.) samt generelle produktionsmæssige fordyrelser’, der bl.a. har gjort, at man har måttet opgive at have et fast ensemble og at lave større produktioner, hvilket igen har ført til mindre synlighed for teatret.

Evalueringsrapporten gennemgår i øvrigt flere af teatrets seneste produktioner og slutter af med en række ’udfordringer og udviklingspotentialer’ for såvel Skægspire som for Odense Kommune i relation til sidstnævntes ønske om fortsat at have et professionelt børneteater og et velfungerende børneteatermiljø.

Men noget tyder altså på, at kommunen har valgt at afsøge markedet for andre aktører, inden kontrakten for det børneteaterproducerende lille storbyteater 2011-15 underskrives.

Nørregaards Teater – med friske Reumert-succeser og et af landets største udbud af børneteaterforestillinger i bagagen – har allerede tilkendegivet deres interesse, men andre af landets professionelle børneteatre vil givet være interesseret i fast scene og fireårig kontrakt.. Hvor mange vil vise sig, når ansøgningsfristen udløber 15. september.

SIDSTE NYT:

Ikke så snart havde byrådet besluttet at afsætte penge til et producerende børneteater i Odense og sætte opgaven i udbud, før man på et efterfølgende forligsmøde nu har besluttet at sætte udbudsrunden i bero.

I en skrivelse fra kulturkonsulent Trine Spliid Bech, Odense Kommune, hedder det:

'Den tekniske forklaring er, at man i 2007 tilførte de små storbyteatre ekstra midler, da det nationalt blev besluttet at fritage gadelys for afgift, og der således kom ekstra penge i kommunekassen. Den afgift er nu indført igen, og derfor skal pengene findes igen. Man har så i første omgang kig på de områder, som i 2007 fik tilført de ekstra midler. Der arbejdes på at finde en løsning, men indtil videre er processen omkring børneteaterudbuddet sat
i bero. Der kommer ikke til at ske noget før på den anden side af sommerferien, hvor forligspartierne mødes igen'.

Hvis det så ender med, at en gadelysafgift betyder, at forvaltning og politikere vil prioritere alle midlerne til små storbyteatre til de to voksenteatre og helt droppe børneteatret, må man sige, at de de har en særdeles interessant måde at lave kulturbudgetter på i Odense...

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Børneteater i udbud
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

18-09-2023
 

14-09-2023
 

08-09-2023
 

05-09-2023
 

01-09-2023
 

18-08-2023
 

15-08-2023
 

10-08-2023
 

06-08-2023
 

30-07-2023
 

03-07-2023
 

20-06-2023
 

12-06-2023
 

07-06-2023
 

26-05-2023
 

12-05-2023
 

09-05-2023
 

26-04-2023
 

14-04-2023
 

29-03-2023
 

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

Flere anmeldelser