DEBAT
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
11-08-2022
Inge Risom og Ole Honoré er to af de tre medlemmer af DT's særlige Børne-, Unge- og Familieteaterudvalg, der arbejder for at udbrede teaterforeningernes formidling af teater for børn og unge. Et nyoprettet ambassadørkorps er et af initiativerne - indsat fotos fra ambassadører samlet til kursus i november sidste år. Foto: Carsten Jensen og Inge Reenberg

Ambassadører, information og gode råd

23-01-2018
I regi af Danmarks Teaterforeninger har man oprettet et udvalg, der skal arbejde for at støtte og fremme de lokale teaterforeningers formidling af børne-, ungdoms- og familieteater. Man har bl.a. etableret et ambassadørkorps, der skal bistå med erfaring og gode råd, når der skal arrangeres børneteater. Man håber også, at initiativet kan få flere teaterforeninger til at tage opgaven på sig.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

* Danmarks Teaterforeningers Børne-, Unge- og Familieteaterudvalg (BUF) består af Inge Risom (Teater og Musik Odsherred), Ole Honoré (Helsingør Teater) og Palle Guldbrandsen (Tønder Teater) og blev nedsat i forsommeren 2016.

- Kommissorium:

Målet er at fremme teaterforeningernes interesse for at vise børne-, unge- og familieteater lokalt.

BUF-udvalgets opgave er at understøtte formidlingen af børne-, ungdoms- og familieforestillinger af høj kvalitet – med særligt fokus på:

• At belyse de forskellige muligheder for at hente inspiration til børne-/ungdoms – og familieforestillinger, som kan indgå i teaterforeningernes repertoire

• At synliggøre tilskudsmulighederne og deres fordele og ulemper i forhold til visning af børne-/ungdomsteater i teaterforeningerne (refusionsordning eller formidlingsstøtte)

• At undersøge diverse modeller for fremme af børne-/ungdomsteater i kommunerne, som er understøttet / arrangeret af den lokale teaterforening. Der arbejdes her med refusionsstøttede modeller

• At støtte teaterforeninger, der ønsker at samarbejde om formidling af børne-/ungdomsforestillinger – f.eks. til at opbygge netværk, beskrive modeller for indkøb, modeller for samarbejde med lokale institutioner, eller modeller for gennemførelse af festivals rettet mod børn og unge

• At refusionsordningen anvendes i videst muligt omfang

* Tilskudsmuligheder for børne-/unge- og familieteater i teaterforeninger:

- Formidlingsordningen:

• Anvendes primært til familieforestillinger, der spilles i teatersale – typisk på tidspunkter uden for normal arbejdstid

• Der er tale om et fast støttebeløb pr. opførelse pr. sæson fastsat af Kunststyrelsen, men ikke øremærket den konkrete opførelse. Støttebeløbet pr. sæson varierer

afhængigt af antal ansøgte opførelser. (I 2016 – 17 var det 13.200 kr. pr forestilling – dog maks. 90 % af forestillingens pris)

• Søges via DT – se denne hjemmeside http://www.dk-teaterforeninger.dk/tilskudsordninger-formidlingsordningen-billetkoebsordningen.html. Det ansøges 1 gang om året med frist ca. midt i februar

• Ordningen bruges til at nedsætte billetpriserne

- Refusionsordningen:

• Anvendes især til børne-/ungeforestillinger eller gadeteater, hvor den overvejende del af publikum er børn / unge – vist i institutioner, biblioteker og andre spillesteder

• De forestillinger, der er omfattet af ordningen skal være godkendt af Refusionsudvalget, være produceret på et teater, der modtager støtte i henhold til Lov om Scenekunst eller være godkendt af Projektstøtteudvalget

• Anvendelsen af ordningen kræver en forudgående aftale med kommunen, og afrapportering sker via skemalagte procedurer via kommunen. Kommunen opnår refusion på 50% af udgiften

• Evt. billetindtægter og andre indtægter fratrækkes det beløb, som kommunen kan ansøge om

Kilde: Danmarks Teaterforeningers hjemmeside

Se mere på http://www.dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger (DT) nedsatte for halvandet år siden et særligt udvalg, Børne-, Unge- og Familieteaterudvalget (BUF), som skal arbejde for at fremme de lokale teaterforeningers (TF) interesse for at vise børne-, unge- og familieteater.

Organisationen er via sine knap 70 lokale teaterforeninger spredt over det danske og ganske land en vigtig medspiller i formidlingen af børne- og ungdomsteater. Og har været det gennem hele DT's historie - se artiklen 'En fælles historie' i anledning af organisationens 50 års jubilæum i juni 2017.

Men selvom der altså arrangeres børneteater i teaterforeningsregi mange steder, så er der et større potentiale til stede - og nogle mangler måske bare lidt hjælp og et venligt skub til at komme i gang eller til udvide de eksisterende aktiviteter, og her kommer  BUF-udvalget ind i billedet.

Intern afdækning af formidlingen

Børne-, Unge- og Familieteaterudvalget udgøres af tre personer, Inge Risom (der er tovholder, formandstitlen bruger man ikke...), Ole Honoré og Palle Guldbrandsen, der alle udover engagementet i DT's bestyrelse er formænd i deres lokale teaterforeninger i henholdsvis Odsherred, Helsingør og Tønder.

Teateravisen har haft en lille snak med Inge Risom og Ole Honoré for at høre lidt om BUF's aktuelle arbejde (se udvalgets kommissorium i faktaboksen).

»Vi er stadig i opbygningsfasen med BUF, men har dog allerede fået lavet en intern undersøgelse af teaterforeningernes børneteaterformidling. Den er ikke offentlig tilgængelig, men viser, at omkring 20 pct. slet ikke arrangerer børneteater, mens en stor mellemgruppe arrangerer en del forestillinger og en topgruppe rigtig meget,« fortæller Ole Honoré, der dog pointerer, at man ikke uden videre kan konkludere, at de 20 pct. udgør et direkte indsatsområde.

»Nogle er slet og ret ikke interesseret - det kan handle om tradition, manglende overskud eller fokus på denne målgruppe osv.;  mens andre kan se, at deres lokale egnsteater eller en aktiv kulturforvaltning i forvejen står for at arrangere. Men der er så dem, der faktisk gerne vil i gang med børneteaterformidling, men bare ikke lige har fået sat gang i det og sat sig ind i tilskudsordninger m.v.«

Ambassadørkorps

Og her kommer et af BUF's nye tiltag ind i billedet, fortæller Inge Risom:

»Til dem og til andre interesserede har vi etableret et Ambassadørkorps, der kan bistå dem med information og anden bistand. Korpset består p.t. af ni personer, således at vi har 1-2 ambassadører i hver af landets fem regioner.

Dem har vi holdt et kursus med i november sidste år for at udstikke nogle retningslinjer for arbejdet. De er i forvejen alle i større eller mindre grad erfarne formidlere af børneteaterforestillinger og  kan fortælle andre, hvordan man gør, hvordan man kan vælge, bestille og afvikle forestillinger, hvordan man bruger formidlings- og refusionsordningen omkring køb af forestillinger m.v.« 

Det er BUF's forventning, at disse erfarne ambassadører kan være med til danne lokale netværk og holde kontakt med de teaterforeningsmedlemmer, der vil arrangere børneteater.  

Weekendkursus for potentielle arrangører

Ole Honoré fortæller, at man nyligt har lavet et succesrigt BUF-fremstød på DT's seneste regionalmøder - der er fem af slagsen- hvor der traditionelt møder mange lokalforeningsmedlemmer frem, som dermed fik stiftet bekendtskab med udvalget og dets arbejde.

Inge Risom supplerer med, at BUF 7.-8. april arrangerer et weekendkursus i Middelfart for alle interesserede teaterforeningsmedlemmer med workshops og oplæg fra ambassadørerne, ligesom der vises to forestillinger: 'Habibi' med Opgang2 Turneteater og Teater2Tusinds gode, gamle 'Klods Hans'.

Desuden kommer Birgitte Holt Nielsen fra Den Jyske Opera og fortæller om formidling af børneopera m.v. Hun er initiativtager til landets første børneoperafestival, GrowOP!, der netop har modtaget P2-Prisen for 'Årets Nyskabelse' (se note).

Stop for nedgang

Børne-, Unge- og Familieteaterudvalget er et sympatisk initiativ, som forhåbentlig vil få den effekt, at der vil blive arrangeret mere børneteater rundt i landet, hvor teaterforeningerne holder til og kan gøre en ekstra indsats.

Det er ingen hemmelighed, at formidling af teater for børn og unge længe har været for nedadgående både i teaterforeningsregi - dog med store udsving og undtagelser - og generelt på skoler og institutioner. Sidstnævnte skyldes både besparelser og færre kontaktpersoner/ildsjæle på skoler og institutioner med penge, tid og ork til at arrangere besøg af turnerende børne- og ungdomsteatre.

En målrettet indsats fra BUF og ambassadørerne kan så gøre en forskel, fordi teaterforeningerne via deres lokale forankring og kendskab til teaterformidling besidder et potentiale til at vende nedgangen her.

Og uanset om det er som arrangør af forestillinger alene i TF-regi eller som arrangør og formidler af forestillinger til hjemkommunens skoler og institutioner m.v. findes der jo gode økonomiske redskaber i form af formidlingsordningen og købsrefusionsordningen.

Der findes i øvrigt mange forskellige ordninger, hvor teaterforeninger arrangerer børne-/ungeteater lokalt, som man kan se det i fx  Helsingør, Odsherred,  Hvidovre og Gentofte (Filiorum) og på Bornholm.

Synergieffekten

Man skal selvfølgelig huske på, at teaterforeningerne er baseret på frivilligt arbejde, selvom der i  enkelte større af dem er lønnede administratorer på hel- eller deltid, som kan tage sig af papirarbejdet.

De fleste bestyrelser har også en markant overvægt af ældre medlemmer, hvor mange alene på grund af deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet kan finde tid til at være aktive omkring teaterforeningsarbejdet.

Men for Inge Risom og Ole Honoré handler det om at få fat i ildsjælene. Og forløse den indlysende synergieffekt:

Hvis teaterforeningerne er med til at arrangere gode forestillinger for børn, hvor deres forældre og/eller bedsteforældre deltager, kan disse også tænkes at få lyst 'selv' at gå i teatret i foreningen til voksenforestillingerne - ligesom børn og unge jo får et kendskab til teaterforeningernes virke, som de måske vender tilbage til, når årene med hårdt presset familieliv og børn afløses af mere fritid.

Og netop omkring rekrutteringen til teaterforeningerne er både Inge Risom og Ole Honoré helt realistiske:

De unge  og børnefamilierne er nok et eftertragtet segment, men de fylder altså ikke meget i TF-regi. Her dominerer 50+'erne og opefter totalt. Til gengæld kommer der jo hele tiden nye til dette segment. Både som tilskuere til voksenforestillingerne og aktive i medlemsarbejdet.

Og så kan gøre en særdeles nyttig gerning ved også at arbejde for børn-, ungdoms- og familieteatret i lokalområdet. Med hjælp fra BUF og Co. 

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - Ambassadører, information og gode råd
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
123456789101112131415161718192021

22-03-2023
 

09-03-2023
 

08-02-2023
 

30-01-2023
 

10-01-2023
 

01-01-2023
 

21-12-2022
 

13-12-2022
 

22-11-2022
 

18-11-2022
 

15-11-2022
 

10-11-2022
 

04-11-2022
 

17-10-2022
 

12-10-2022
 

25-09-2022
 

21-09-2022
 

19-09-2022
 

16-09-2022
 

13-09-2022
 

07-09-2022
 

01-09-2022
 

28-08-2022
 

08-08-2022
 

02-08-2022
 

04-07-2022
 

27-06-2022
 

17-06-2022
 

13-06-2022
 

03-06-2022
 

26-05-2022
 

21-05-2022
 

18-05-2022
 

11-05-2022
 

28-04-2022
 

25-04-2022
 

22-04-2022
 

16-04-2022
 

10-04-2022
 

08-04-2022
 

Flere anmeldelser