DEBAT
26-05-2023
08-02-2023
23-11-2022
18-09-2022
15-08-2022
København skal vælge små storbyteatre for perioden 2021-24, og Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget ansøgninger fra i alt 26 teatre - her nogle af ansøgningsforsiderne. Ill. fra kk.dk)

26 vil være lille storbyteater i København

12-02-2020
De 12 nuværende små storbyteatre i Københavns Kommune søger sammen med 14 andre teatre om at være med i ordningen for perioden 2021-24. Kultur- og Fritidsudvalgets valg offentliggøres til april.
Af: Carsten Jensen
FAKTA

De små storbyteatre er en ordning, hvor staten og kommunen tilsammen yder en samlet støtte til en række teatre.

- Ordningen stammer fra 1995, hvor statens egnsteaterstøtte blev delt i to dele, hhv. støtte til små storbyteatre, som defineres som teatre i København, Frederiksberg, Odense, Aalborg og Aarhus Kommuner, og egnsteatre i landets øvrige kommuner. 

- Oprindeligt var fordelingen ca. 50/50 mellem kommunerne og staten, men aktuelt er fordelingen for København, at staten giver 35 % af tilskuddet, mens kommunen giver 65 %.   

- De nuværende 12 små storbyteatre modtager en samlet støtte på 43,7 mio. kr. årigt. Puljen finansieres af Københavns Kommune med 28,6 mio. kr. og staten med 15,1 mio. kr.

Kommende tidsplan for udvælgelse af små storbyteatre for 2021-24:

* Marts: Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget (KFU) om indstilling til Borgerrepræsentationen (BR) om indgåelse af budgetaftale med Kulturministeriet om finansiering af de små storbyteatre i perioden 2021-24
Da rammeaftalen er gældende for fire år, skal aftalen godkendes i BR. 

* April: KFU beslutter valg af teatre og fordeling af tilskudsrammen

* Maj-juni: Udarbejdelse af fire-årige aftaler med de enkelte teatre på baggrund af aktivitetskrav og udviklingsmål

* August-september: PUS kommenterer de konkrete aftaleudkast, som siden godkendes i KFU og PUS

* Januar 2021: Københavns Kommunes små storbyteatre for perioden 2021-24 er på banen

Københavns Kommune indgik i 2016 aftale med 12 teatre om at indgå i lille storbyteater-ordningen i perioden 2017-20. Alle disse teatre har søgt om at bevare deres nuværende status, mens 14 andre teatre har søgt om at indgå i den kommende fire-årsperiode 2021-24.

Det fremgår af et mødereferat fra Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) fra 6. februar i år, hvor man skulle drøfte ansøgningerne med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS), der som Kulturministeriets - den statslige støttegiver - forlængede arm rådgiver omkring udvælgelse og siden kommenterer og godkender de indgående aftaler med de udvalgte teatre. 

Pulje på ca. 44 mio. kr. 

Hvor det ikke er nogen overraskelse, at de nuværende små storbyteatre ønsker at bevare såvel status som støtte, er det altid spændende at se de nye bejlere til en fire-årig periode med et fast årligt budget. 

I indeværende periode har støtten ligget på mellem ca. 1,1 mio. kr. (Sydhavns Teater) og 6,2 mio. kr. (Husets Teater og Teater Sort/Hvid) årligt. Det er opgjort til en samlet pulje på 43,7 mio. årligt - finansieret af Københavns Kommune med 28,6 mio. kr. og staten med 15,1 mio. kr.

Ifølge KFU har Kulturministeriet sendt et udkast til en ny budgetaftale mellem Kulturministeriet og Københavns Kommune for 2021-2024, hvor det fremgår, at  statens bevilling det første år udgør 14,9 mio. kr. og herefter reduceres med 0,48 mio. kr. årligt. Sidstnævnte skyldes daværende kulturminister Bertel Haarders beslutning fra 2016 om at omfordele statstilskuddet, så flere af provinsens små storbyteatre i perioden 2017-2024 overtager en del af hovedstadens tilskud (se note).

Det har ikke gjort udsigterne bedre for tiltrængt forbedret økonomi for de nuværende endsige muligheden for flere små storbyteatre i hovedstaden og betyder helt konkret, at København Kommune skal øge sit bidrag for blot at fastholde den nuværende pulje.  

De 26 ansøgere

Og nu til navnene på de i alt 26 ansøgere, som KFU har opdelt i tre grupper - med nuværende placering og nye ansøgeres forventede tilholdssted i parentes - Teateravisen har forsynet de nuværende 12 små storbyteatre med (*)          

Teater for børn eller børn/unge:

- Anemonen (Indre By)

- * Det Lille Teater & Marionetteatret (Indre By)

- Gazart (p.t. uden fast scene, fokus på Sydhavnen)

- * Teater Hund & Co. (Kbh. Ø)

- Teater Patrasket (p.t. uden fast scene, fokus på Brønshøj og Vanløse)

- * ZeBU (Kbh. S)

- * Teatret Zeppelin (Kbh. V)

- Zangenbergs Teater (Indre By)

Teater for voksne:

- * Grønnegårds Teatret (Indre By)

- Hils Din Mor (uden fast scene)

- House of International Theatre (Kbh. Ø)

- * Husets Teater (Kbh. V)

- Partner In Crime (uden fast scene, fokus på Ørestaden)

- * Sort/Hvid (Kbh. V)

- * Sydhavn Teater (Kbh. SV)

- * Teater Grob (Kbh. N)

- * Teatret ved Sorte Hest (Kbh. V)

Øvrige (Teater for børn, unge og voksne):

- * Teater V (Valby)

- Warehouse ) (Kbh. V)

- Barak (uden fast scene, fokus på Øster Fælled, Kødbyen eller Takkelloftet)

- Glad Teater Kbh. NV)

- Glimt (Kbh. S)

- Liminal (uden fast scene)

- Meridiano Teatret (Vanløse)

- Teatergrad (Kbh. N)

- * Teaterøen (Refshaleøen)

Gengangere og nye

Helt som forventet er Anemonen og Zangenbergs Teater altså blandt ansøgerne. De to teatre  røg ud af storbyteater-puljen fra 2017, men har formået at overleve i foreløbig tre år med lejlighedsvis projektstøtte fra Statens Kunstfond, bidrag fra andre af Københavns (kultur)puljer, sponsorater m.v. - og det med både rimelig kunstnerisk succes og med blikket fast rettet mod en mulig genindtræden som små storbyteatre med fastholdelse af den nuværende placering i Indre By.

To andre aspiranter med børneteater som hovedproduktion er Gazart (danseteater og performance for de mindste børn) og Teater Patrasket (opsøgende, poetisk teater), der p.t. ikke har egen faste scene - hvilket ikke længere er en ansøgningsmæssig nødvendighed - men dog satser på at finde varig plads i henholdsvis Sydhavnen og Vanløse/Brønshøj.

Heller ikke Hils Din Mor har fast scene. Teatret er her placeret i voksenteater-gruppen, selvom man i flere år har haft succes med ungdomsforestillinger med fokus på at formidle LGBT-temaer - som selvfølgelig med fordel kan ses også af voksne.

Ansøgninger fra PUS-støttede teatre

I gruppen af teatre, der producerer scenekunst for såvel børn og unge som voksne, finder man blandt de nye ansøgere Meridiano Teatret, der efter nogle års nedgang i den i øvrigt faste støtte fra PUS har forladt den hidtidige base i Gentofte Kommune og nu har adresse i Vanløse - og dermed opfylder det geografiske krav for at kunne søge om en fremtid som lille storbyteater i København.

Der er også ansøgning fra byrumsteatret Teatergrad, der p.t. også er støttet af PUS og de senere år har haft stor succes med sit scenekunstneriske koncept '- i børnehøjde', der i slutningen af 2019 udmøntede sig i både Danmarks Teaterforeningers Hæderspris og Danske Teaterjournalisters Initiativpris.

Desuden finder man i denne gruppe af ansøgere også Glad Teater (scenekunst for spillere med funktionsnedsættelse) - der nyligt fik en ekstra bevilling for 2020 fra Kulturministeriet, men nu også søger fastere rammer. Ganske som Glimt (nycirkus og performance) fra Kbh. S, der er projektstøttet af PUS for sæson 2020/21 og som Liminal (performance), der er uden scene, men ikke midler - man har fået tildelt to mio. kr. fra PUS til de kommende to sæsoner...

Hund og tilskud

De genansøgende fire deciderede børneteaterproducenter er de tre 'faste' i form af Det Lille Teater/Marionetteatret, Teatret Zeppelin og ZeBU, mens Teater Hund & Co. har haft en omtumlet tilværelse i teatrets første periode som lille storbyteater:

Man har været placeret først og med forsinkelse i København NV, dernæst i Nyhavn sammen med Teater Får302 (der er støttet af PUS) - og håber nu på et langt liv som bydelsteater i København Ø. I forløbet har man opgivet produktion af voksenteater, der var en del af den oprindelige aftale med kommunen.

Blandt de nuværende lejlighedsvis børneteaterproducerende storbyteatre er også et af de bedst støttede, Teater V i Valby, mens nykomlingen i indeværende periode, Teaterøen med ca. 1,4 mio. kr. årligt sammen med Sydhavns Teater er de to dårligst støttede.

For både disse to og alle øvrige nuværende små storbyteatre gælder, at man ansøger om alt fra beskedne til ganske betragtelige tilskudsstigninger.

Scenekunstpakke

Udenfor ansøgerlisten for små storbyteatre oplister Kultur- og Fritidsforvaltningen seks teatre - Teater Nordvest/Batida, C:NTACT, Brændende Kærlighed, TeaterHUSET, Haut og Dansk Rakkerpak - der ikke har ønsket at være en del af storbyteater-ordningen, men i stedet har søgt om at blive en del af en eventuelt scenekunstpakke for 2021-24 - en pulje som indgik for 2017-20 som en del af den samlede aftale og bl.a. indeholdt støtte til gratis teaterforestillinger i NV (Teater Nordvest), C:ntact, Haut, Dansehallerne, Dansekapellet, K.I.T. m.fl. 

Emne:
Luk
Kommentar til artiklen - 26 vil være lille storbyteater i København
Din e-mail:
Dit navn:
Din kommentar:
FLERE ARTIKLER
1234567891011121314151617181920

12-05-2015
 

06-05-2015
 

03-05-2015
 

30-04-2015
 

28-04-2015
 

27-04-2015
 

26-04-2015
 

25-04-2015
 

24-04-2015
 

23-04-2015
 

22-04-2015
 

21-04-2015
 

20-04-2015
 

18-04-2015
 

15-04-2015
 

11-04-2015
 

05-04-2015
 

28-03-2015
 

24-03-2015
 

16-03-2015
 

09-03-2015
 

02-03-2015
 

26-02-2015
 

16-02-2015
 

06-02-2015
 

02-02-2015
 

28-01-2015
 

21-01-2015
 

16-01-2015
 

09-01-2015
 

02-01-2015
 

20-12-2014
 

15-12-2014
 

09-12-2014
 

03-12-2014
 

28-11-2014
 

22-11-2014
 

16-11-2014
 

10-11-2014
 

03-11-2014
 

Flere anmeldelser