DEBAT
25-09-2018
18-09-2018
10-09-2018
07-09-2018
20-07-2018

Møder med den danske børneteaterkultur

15-10-2018
En international teatergruppe med italienske rødder, men nu med base i Danmark, var et af de otte teatre, hvis forestilling fik refusionsgodkendelse med fra Refusionsudvalgets seneste showcase-runde og som nu gør sig umage for at blive integreret i det danske børneteatermiljø. 12 andre tilmeldte forestillinger fik afslag.

Refusionsudvalget er på arbejde - og historien gentager sig!

04-10-2018

Søren Ovesen har altid været en arg modstander af den måde, som refusionsordningen forvaltes på - med et refusionsudvalg, som skal beslutte, om en teaterforestilling kan opnå den vigtige refusionsgodkendelse. Og han er bekymret over, hvad der sker med udvalgets medlemmer - hans branchekolleger - i hele processen for at sikre korrekte afgørelser. Derfor lancerer han her et forslag til en mere 'human' og 'retfærdig' procedure.

19-10-2018

Sprogstimulering med teater til børnehavebørn

Filiorum og Københavns Kommune har indgået en to-årig aftale om nye teaterpædagogiske sprogstimuleringsprojekter

16-10-2018

Open Call fra Aaben Dans

Tre kunstnere får mulighed for betalt deltagelse i otte dages kunstnerisk laboratorium i Skotland under netværksprojektet PUSH +

15-10-2018

Nye kunstfonde klar til at modtage ansøgninger

Kulturelle iværksættere, herunder også børneteatre, kan nu søge om projektpenge fra de to nye regionale kunstfonde, Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond

14-10-2018

Fra grøn brochure til online-version

Danmarks Teaterforeninger har nedlagt den grønne turneteaterbrochure, men kommer nu med en digital erstatning

13-10-2018

Dialog om scenekunstens fremtid

Projektstøtteudvalget for Scenekunst inviterer til dialogmøder i København og Aarhus

12-10-2018

Brødrene Løvehjerte breakdanser i Kulturnatten

Man kan opleve Uppercut Danseteater og Dans i Nordvests 'NANGIJALA' i Dansekapellet på Kulturnatten fredag 12. oktober samt 13.-14. oktober

11-10-2018

DYNAMO for børn

Produktionshuset for Nycirkus i Odense byder på forestilling, workshops og leg i efterårsferien

09-10-2018

Hans Rønne får Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse

Den århusianske teatermand med dybe rødder i dansk børneteater kan føje endnu en stor anerkendelse til cv'et

08-10-2018

Bålfortællinger i Lorrys Have

Riddersalen byder på gratis fortællinger og billig suppe i Kulturnatten og som start på efterårsferien

07-10-2018

Bamse danser af

Børneballetten med den elskede plysbjørn, 'Kom Bamse, nu balletter vi', kan ses for sidste gang på Gamle Scene 11.-15. oktober

Talenter på festivalvisit

30-09-2018

Ni unge fra Teatret Møllens Talentlinje, TSS, deltog i dette års festival i Horsens for at snuse til det børne- og ungdomsteatermiljø, som de alle håber at blive en del af i fremtiden. Stella Fuglsang-Damgaard Sina formidler her nogle af gruppens indtryk fra festivalen og dens forestillinger.

Mere mangfoldighed i dansk scenekunst

26-09-2018

Dansk børneteater- og ungdomsteater skal gøres mere mangfoldig på alle parametre, mener man hos ZeBU, hvis nye projekt, PRISMA, nu som led i det arbejde indbyder til seminar under overskriften 'Ens for alle - alle for ens' 9. oktober. Research- og projektmedarbejder Nanna Bøndergaard Butters fortæller her lidt om de overvejelser og undersøgelser, der ligger til grund for projekt og seminar.

Sorrig og glæde de vandre til hobe

22-09-2018

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har i den store efterårsuddeling fordelt 63 mio. kr. til 60 ansøgere fra puljen Scenekunst for børn, unge og voksne. Teateravisen har her fokus på modtagere og fravalgte fra børne- og ungdomsteaterområdet - i sidstnævnte kategori melder Batida ud med en reel lukningstrussel.

Kunst må ikke blive en markedsmekanisme

18-09-2018

Team Teatret kan fejre 50 års jubilæum, og det sker bl.a. med forestilling og arrangementer, der genspejler et halvt århundredes samfundsudvikling og den teaterkunst, som det tilflyttede avantgardeteater har beriget Herning og Danmark med. Teatrets nuværende leder, Dorte Skøtt Bébe, fortæller om teatrets DNA og en omkalfatrende nutid for både egnsteatret og scenekunsten.

Festival med indbygget app-styring

16-09-2018

Horsens Teaterfestival blev atter en opvisning i god organisation, nem adgang til de udvalgte forestillinger, givtige snakke med teaterfolk, formidlere, faglige udvalg m.fl. - og i år med et program, der af og til satte scenekunstens spændstige rammer under pres.

Priser, stjernestøv og socialt udsyn

09-09-2018

Mads Mikkelsen var den største stjerne, da Lauritzen-Fonden delte priser ud en festlig søndag eftermiddag på Folketeatret. Her fik Det Lille Teater den særlige Børne- og Ungepris. Fonden er udover sine pengegaver til markante kunstnere fra teater, film eller tv kendt for at understøtte projekter og initiativer for udsatte børn og unges vej til uddannelse og beskæftigelse, og det satte et særligt behjertet præg på arrangementet.

Kineserier og kulturudveksling

06-09-2018

Kompetencecentret Teatercentrum fortsætter sit flerårige samarbejde med China National Theatre for Children i Beijing, der byder på dialogmøder, kulturel udveksling, og sågar konsulentbistand i forbindelse med det nyligt afviklede store ASSITEJ Artistic Gathering-arrangement i den kinesiske hovedstad.

I samtale med Kinas kulturminister

01-09-2018

ASSITEJ International er et verdensomspændende netværk for teatre, organisationer og enkeltpersoner fordelt på over 80 lande. Danske Louis Valente blev i maj 2017 ved kongressen i Sydafrika valgt til generalsekretær og fortæller her om den nyligt afholdte Artistic Gathering i Kinas hovedstad, Beijing, hvor bl.a. workshops og kunstfaglige samtaler med lokal accept blev afviklet i en ligeværdig dialogform langt fra de traditionelle kinesiske hierarkiske strukturer.

Flere anmeldelser